6 Apr 2005

Low Heeled Shoes


office doodle, originally uploaded by tiftyart.

This is another office doodle. There was no predetermined image in my mind when this little lady appeared on the sheet of paper under my pen.

After looking at her a while, the lyrics to the old TV commercial for a perfume came to mind:

"I can bring home the bacon, Fry it up in a pan....
...and never never let you forget you're a man...."

1 comment:

Gunnar said...

Värst vad du ritar! Jag kom just på mig själv undrandes om ditt jobb eller väldigt tråkigt.

Fast en annan har ju fotat och skrivit poesi på skoltid, även när skolan varit rätt rolig, så jag tänkte sluta undra.

Sverige var vackert idag. Det blåser alltid i fel riktning när jag cyklar hem, men det är okej. Motvind föder ju starka benmuskler.